Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożynki Gminne - Dorohusk 2015

Utworzono dnia 20.12.2017, 13:01

Gminne uroczystości dożynkowe w niedzielę 23 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się zgodnie z tradycją przejazdem korowodu dożynkowego ulicami Dorohuska, który punktualnie o godz. 11.30 wyruszył z placu przed Urzędem Gminy. Zaprzęgów konnych, wozów i bryczek użyczyli: Kazimierz Gradus, Edward Dolak, Ryszard Stankiewicz z Dorohuska, Władysław Tarasek z Husynnego, Jan Bajor z Zamieścia, Józef Soborski z Ostrowa, Stanisław Szulgacz z Teosina, Jan Suchocki ze Świerż, Grzegorz Prączko z Wólki Okopskiej, którym przewodniczył jazdą wierzchem Krzysztof Pietrzak z Dorohuska. W korowodzie wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wykonawcy wieńców ze zbóż, członkinie, członkowie zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespół śpiewaczy „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska.
Następnie, gdy korowód zbliżał się na plac przy Pałacu Suchodolskich na scenę weszła prowadząca - Halina Mysakowska, która przedstawiła uczestników korowodu dożynkowego, wraz z prezentacją zarówno wieńców, które wieźli oraz gości zaproszonych. Poinformowała, że ma ogromny zaszczyt prowadzić dzisiejszą uroczystość. Dożynki to najpiękniejsze i najważniejsze w roku święto polskich rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to prastary obyczaj i nie przemijająca tradycja. Chwilę później powitała mieszkańców gminy Dorohusk i wszystkich przybyłych gości na „Gminne Święto Plonów”.
Jako pierwsi przywitani zostali, gospodarz dożynek - Wojciecha Sawa, Wójt Gminy, oraz starostowie tegorocznych dożynek, Ewelina Jasionczak ze Stefanowa i Marek Myszura z Dorohuska. Po prezentacji starostów prowadząca przedstawiła szczegółowo program tegorocznych dożynek, dodając, że dostarczy on wielu wrażeń, zarówno duchowych, jak też artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
Chwilę potem rozpoczęła się rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, którą koncelebrował i homilię wygłosił Ks. Ryszard Winiarski - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku. Po kazaniu odbyło się poświęcenie wieńców. Wieniec dożynkowy jest symbolem wiary, miłości i wdzięczności Bogu za uzyskane zbiory, a także dziełem sztuki ludowej. Podczas Mszy Świętej do ołtarza przeszła procesja z darami,  wyraz podziękowania Panu Bogu za błogosławieństwo tegorocznych zbiorów. Ministranci nieśli płonące świece, będące znakami Chrystusa. Starostowie nieśli chleb z tegorocznych zbiorów. Chleb to wspólnota tysięcy małych ziarenek. Dzięki znojnej pracy rolników nadaje treść naszego dziękczynienia. Dzieci nieśli kwiaty, z prośbą by ich serca były czyste i do kwiatów podobne. Młodzież niosła kosz owoców. Owoce to znak błogosławieństwa, z prośbą by każde życie zaowocowało w miłość, nadzieję i silną wiarę. Sołtysi z naszej gminy nieśli hostię, wino i wodę. Wino i woda są wyrazem
naszej wdzięczności Bogu za otrzymane dary każdego dnia, a hostia pokarmem dla duszy ofiarowanym podczas eucharystii.
Po Mszy Świętej  nastąpił piękny, tradycyjny zwyczaj dzielenia się chlebem z uczestnikami uroczystości. Chlebem dzielili się gospodarz dożynek, Wójt Gminy - Wojciech Sawa,  Ks. Proboszcz - Ryszard Winiarski, starostowie dożynek - Ewelina Jasionczak i Marek Myszura oraz Przewodniczący Rady Gminy - Jan Papacz.
Po Mszy Świętej wszystkich uczestników dożynek oraz gości zaproszonych  przywitał Wójt Gminy - Wojciech Sawa, który podziękował wszystkim rolnikom za ciężką, w pocie czoła pracę podczas tegorocznych żniw. Słowa dziękczynienia padły pod adresem wykonawców pięknych wieńców dożynkowych, uczestników konkursów,  oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji „Gminnego Święta Plonów”.
Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrali:
     - Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, reprezentująca Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Krzysztofa Grabczuka,
     - Anna Kobierska - Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, reprezentująca Wojewodę Lubelskiego - Wojciecha Wilka,
     - Grażyna Szykuła - Przewodnicząca Rady Powiatu Chełmskiego, reprezentująca Starostę Chełmskiego - Piotra Deniszczuka,
     - Nikołaj Kazak - Dyrektor Brzeskiego Związku Agrogospodarczego.
Tym samym część oficjalna uroczystości dożynkowych dobiegła końca, po czym przystąpiono do części artystycznej. Dożynki to święto radości i okazja do zabawy, dlatego też po uroczystościach obrzędowych organizatorzy zaplanowali bogaty program artystyczny.
Przedstawiono również sponsorów dożynek. W bogatej części artystycznej wystąpiło wiele zespołów śpiewaczych, ludowych, tanecznych, kapel, solistów, tj: „Ale Babki” z Kapelą Męską, Weronika Chomiarczuk, Halina Mysakowska, Jan Papacz, Mieczysław Sidoruk z Dorohuska, Małgorzata Tarasek z Husynnego, Aleksandra Bednarek
wraz zespołem „Live” z Okop Kolonii, „Lubawa” z Lubomla,„Opalinka” z Huszczy (Ukraina), „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia,  „ Sąsiedzi” z Michałówki/Ostrowa, „Teosinki” z Teosina,  „Pogodna Jesień” z Wólki Okopskiej, których występy publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami.
Wiele zasłużonych braw za swoje popisy zebrali młodzi tancerze z zespołu dziecięcego „Edelwejs”, działający przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego na Wołyniu z siedzibą w Lubomlu (Ukraina). Niezwykle trzymający widzów w napięciu był kolejny pokaz gimnastyki siłowo-sportowej  w wykonaniu formacji Street Workaut Lublin. Dozowanie wrażeń artystycznych było rozłożone w czasie, o godz. 16.00 wystąpił sławny kabaret „Koń Polski” z Koszalina, z repertuarem, który rozbawił publiczność, a na zakończenie swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował znany zespół discopolowy z Zamojszczyzny „Power Play”.
Do niesamowitego wręcz pokazu laserowego zaprosił zespół „Bruno” z Hrubieszowa, a do tańca przygrywał zespół „Blues Man”.

Imprezy towarzyszące:
Turniej szachowy o  Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Kat. juniorzy (do lat 18)
1.  Krzysztof Iwańczuk - Chełm
2.  Marcin Matczuk - Dorohusk
3.  Marcin Chwaleba - Dorohusk

Kat. seniorzy (pow. lat 18)
1. Jan Gryniuk - Dorohusk
2. Kamil Iwko - Dorohusk
3. Aleksander Czerepko - Dorohusk

Kat. dziewczęta, kobiety, (bez ograniczeń wiekowych)
1.  Karolina Radecka - Leśniowice
2.  Paulina Kuniczuk - Dorohusk
3. Aleksandra Sawa - Chełm
Najmłodszą zawodniczką turnieju została 5-letnia Monika Borowik z Lublina.
W turnieju wzięło udział 16 uczestników, puchary dla zwycięzców oraz statuetkę dla najmłodszej uczestniczki turnieju ufundował Przewodniczący Rady Gminy w Dorohusku - Jan Papacz.

Gminny konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”
1.  KGW Michałówka
2. „Ale Babki” z Dorohuska
3. ex aequo: Koło Gospodyń Wiejskich w Turce i Koło Gospodyń Wiejskich w Okopach
   
Wyróżnienia:
- Zespół Śpiewaczy „Teosinki” z Teosina
- Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia
- Koło Gospodyń Wiejskich  w Wólce Okopskiej.
Wieniec KGW z Michałówki, który zajął I miejsce w gminnym konkursie reprezentował będzie gminę Dorohusk w powiatowym konkursie na „Najbardziej tradycyjny wieniec dożynkowy” w Białopolu w dniu 13 września 2015 r.  Do konkursu na „tradycyjny wieniec dożynkowy” stanęło 7 wieńców.

Otwarte Dożynkowe Zawody Wędkarskie metodą połowu ryb, spławikowo-gruntową (dwie wędki) o Puchar Wójta Gminy Dorohusk przeprowadzone w dniu 23.08.2015 r. na rzece Bug. Wyniki zawodów:

Kat. seniorzy
1.  Jerzy Bernacki - Dorohusk
2.  Andrzej Nafalski - Dorohusk
3.  Marek Weremko - Ostrów

Kat. młodzieżowcy (do lat 18)
1. Kamil Sieniawski - Ostrów
2. Arkadiusz Sieniawski - Ostrów
3. Adrian Oleszczuk - Dobryłów
W zawodach startowało 19 wędkarzy, w tym 16 seniorów, 3 młodzieżowców do lat 18, w tym 3 z gminy Huszcza (Ukraina).

Gminny konkurs na „Na tradycyjny chleb wiejski”:
1.  Agnieszka Kulińska - Mościska
2.  Eugenia Prucnal - Mościska
3.  Irena Iwańczuk - Michałówka
Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział.
Otrzymali je: Lilla Koguciuk z Turki, Genowefa Derkacz z Wólki Okopskiej i Krystyna Kawalec z Dorohuska.
Do konkursu zgłoszono 6 chlebów. Chleb wypieczony przez Agnieszkę Kulińską z Mościsk został zgłoszony do konkursu powiatowego. Jury oceniało te produkty pod względem smaku, estetyki podania i związku z tradycjami kulinarnymi regionu.

Gminny konkurs „Na najsmaczniejszą nalewkę domową”
1. Wanda Iwko - Dorohusk
2. ex aequo: Wiesława Lepionka  - Michałówka i Krystyna Lepionko - Michałówka
3. Bogdanna Koszuk - Brzeźno
Wyróżnienia za udział otrzymali: Barbara Kostrzewska z Koła PZERiI w Świerżach, Czesława Chomiarczuk z Michałówki, Marzena Niegoda z Wólki Okopskiej, Ryszard Turewicz i Anna Lewczuk z Okop, Bogusława Dadas z Husynnego, Krystyna Kawalec i Halina Iwko z Dorohuska. Do konkursu zgłoszono 12 nalewek.
Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców i upominków dla wyróżnionych było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Chełmie.

Gminny konkurs na „Na najlepszą tradycyjną potrawę naszego regionu”
1.  Krystyna Kawalec - Dorohusk
2.  Bogusława Dadas - Husynne
3. Bogdanna Koszuk - Brzeźno
Dyplomy za udział otrzymali: Jadwiga Lejman, Krystyna Tryksa, Bogusława Krawczyńska, Izabela Koniuszewska z Turki, Marzena Niegoda z Wólki Okopskiej i KGW w Okopach. Do gminnego konkursu “Na najlepszą tradycyjną potrawę naszego regionu” zgłoszono 9 potraw.

Gminny konkurs „Na najładniejszy ogródek wiejski w gminie Dorohusk w roku 2015”
Właściciele ogródków tradycyjnych:
1. (ex aequo) Bogdanna Koszuk - Brzeźno i Bożena Czuczułowska - Turka
2. (ex aequo) Jadwiga Lejman - Turka i Stanisława Buszko - Brzeźno
3. (ex aequo) Krystyna Kawalec - Dorohusk i Felicja Matczuk – Teosin.

Właściciele ogródków nowoczesnych:
1. (ex aequo) Iwona Malinowska - Brzeźno i Ewelina i Jacek Iwańczuk - Dorohusk
2. Iwona Suchocka - Świerże
3. (ex aequo) Magdalena Stocka - Turka i Anna Kowalska – Brzeźno.

Wyróżnienia za udział otrzymują: Marzena Niegoda, Danuta Kołtuniuk, Halina Huk, Barbara Drylczuk - Wólka Okopska, Anna Dziaduszyńska, Bogumiła Kręcisz, Krystyna Deneka, Elżbieta Michalik - Olenówka, Lucyna Samsonowicz, Halina Iwko, Wanda Iwko, Marianna Staniuk - Teosin, Lucyna Derkacz - Zalasocze i Anna Podlipna Ostrów.
Imprezie towarzyszyły wystawy: płodów rolnych, rękodzieła - Ewy i Rafała Pieczykolanów, Marty Kupracz, Ewy Szymańskiej, Anna Wyczyńskiej, wyrobów rękodzielniczych i ciast Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka”, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, stoiska: kawiarenki - Stowarzyszenia Kobiet „Niebieska Zebra”, Iwony Szykuły - Kancelarii Odszkodowawczej „Votum”, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kasa Stefczyka”,  powożenie kucykiem Karola Gryglewskiego z Leonowa, animacja kulturalna dla dzieci świadczona przez Agencję „Anima-Art” ze Świdnika, parada motocyklistów ze Stowarzyszenia „Niedźwiedzie Wschodu” z Chełma.
Ponadto w tym dniu zorganizowany został przez Ewę Tarasiuk z Fundacji Dawców Komórek Macierzystych DKMS Polska „Dzień Dawcy Szpiku”.

Organizację dożynek wsparli liczni sponsorzy:
1.  Bank Spółdzielczy w Leśniowicach O/Dorohusk
2.  P.P.H. „KUPPOL” Jan Kupracz - Chełm  
3.  P.W. „SABAT” Beata i Andrzej Sawiccy - Brzeźno
4.  „PKS CHEŁM” S.A  - Chełm
5. Marek Maria Pieńkowski - Farma Suchekownaty
6. Kancelaria Prawna „ Filipek & Kamiński” -  Lublin
7. Gminny Zakład Obsługi w Dorohusku z/s w Okopach, Sp. z o.o.
8. „Geo-Tech” Usługi Geodezyjne Zbigniew Siłuch - Chełm
9. P.H.U. „ ADRIUST” - Mieczysław Seweryniuk
10. Anna i Waldemar Ruszkiewicz - Sklep Przemysłowy w Dorohusku
11. Waldemar Lasek - Okopy Kolonia
12. Małgorzata Sarzyńska - Okopy Kolonia
13. Restauracja i Hotel „Lwów” w Chełmie
14. Krawczyński Sławomir - Sklep z Art. Budowlanymi w Dorohusku
15. Agencja Artystyczno-Weselna „Bruno” z Hrubieszowa

Subskybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook