Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożynki Gminne - Dorohusk 2016

Utworzono dnia 27.12.2017, 10:37

Gminne uroczystości dożynkowe w niedzielę 28 sierpnia 2016 r. rozpoczęły się zgodnie z tradycją przejazdem korowodu dożynkowego ulicami Dorohuska, który punktualnie o godz. 11.30 wyruszył z placu przed Urzędem Gminy. Zaprzęgów konnych, wozów i bryczek użyczyli: Adam Gradus, Edward Dolak, Krzysztof Stankiewicz, Mieczysław Gadzała z Dorohuska, Jan Suchocki ze Świerż, Grzegorz Prączko z Wólki Okopskiej, Władysław Derkacz, z parą kucy, którym przewodniczył jazdą wierzchem Krzysztof Pietrzak z Dorohuska.
W korowodzie wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wykonawcy wieńców ze zbóż, członkinie, członkowie zespołów śpiewaczych, „Teosinki” z Teosina, „Ale Babki” z Kapelą Męską  Dorohuska, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Następnie, gdy korowód zbliżał się na plac przy Pałacu Suchodolskich na scenę weszła prowadząca - Halina Mysakowska, która przedstawiła uczestników korowodu dożynkowego, wraz z prezentacją zarówno wieńców, które wieźli oraz gości zaproszonych. Poinformowała, że ma ogromny zaszczyt prowadzić dzisiejszą uroczystość. Dożynki to najpiękniejsze i najważniejsze w roku święto polskich rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to prastary obyczaj i nie przemijająca tradycja. Chwilę później powitała mieszkańców gminy Dorohusk i wszystkich przybyłych gości na „Gminne Święto Plonów”.
Jako pierwsi przywitani zostali, gospodarze dożynek, Wójt Gminy, Wojciech Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Jan Papacz oraz starostowie tegorocznych dożynek, Edyta i Marcin Derkaczowie z Puszek.
Państwo Edyta i Marcin Derkacz są małżeństwem od 2008 roku. Mieszkają w miejscowości Puszki, gdzie wspólnie od 2010 roku prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 40 ha. Głównymi uprawami są zboża takie jak pszenica, jęczmień oraz kukurydza. Marcin jest z wykształcenia technikiem mechanizacji rolnictwa. Od 2015 roku jest członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Chełmskiego. Małżeństwo rozwija hodowle bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz francuskiej rasy Limousine, którego odbiorcą są  Zakłady Mięsne w Łukowie. Obydwa stada łącznie liczą około 50 sztuk. Roczna produkcja mleka w gospodarstwie wynosi około 80 tys. litrów mleka, które odstawiane jest do Chełmskiej Spółdzielni Mleczarskiej "Bieluch". Od spółdzielni otrzymali wyróżnienie za 125% dynamikę produkcji mleka w 2015 roku, a nad hodowlą czuwa Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Po prezentacji starostów prowadząca przedstawiła szczegółowo program tegorocznych dożynek, dodając, że dostarczy on wielu wrażeń, zarówno duchowych, jak też artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
Chwilę potem rozpoczęła się rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, którą koncelebrował i homilię wygłosił Ks. prof. Krzysztof Rogalski.Po kazaniu odbyło się poświęcenie wieńców. Wieniec dożynkowy jest symbolem wiary, miłości i wdzięczności Bogu za uzyskane zbiory, a także dziełem sztuki ludowej. Podczas Mszy Świętej do ołtarza przeszła procesja z darami, wyraz podziękowania Panu Bogu za błogosławieństwo tegorocznych zbiorów.
Starostowie nieśli chleb z tegorocznych zbiorów. Chleb to wspólnota tysięcy małych ziarenek. Dzięki znojnej pracy rolników nadaje treść naszego dziękczynienia.
Dzieci nieśli kwiaty, z prośbą by ich serca były czyste i do kwiatów podobne.
Młodzież niosła kosz owoców. Owoce to znak błogosławieństwa, z prośbą by każde życie zaowocowało w miłość, nadzieję i silną wiarę.
Sołtysi z naszej gminy nieśli hostię, wino i wodę. Wino i woda są wyrazem naszej wdzięczności Bogu za otrzymane dary każdego dnia, a hostia pokarmem dla duszy ofiarowanym podczas eucharystii.
Po Mszy Świętej  nastąpił piękny, tradycyjny zwyczaj dzielenia się chlebem z uczestnikami uroczystości. Chlebem dzielili się gospodarze dożynek, Wójt Gminy, Wojciech Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Jan Papacz,  Ks. prof. Krzysztof Rogalski oraz starostowie dożynek, Edyta i Marcin Derkaczowie.
Po Mszy Świętej wszystkich uczestników dożynek przywitał Wójt Gminy - Wojciech Sawa, który podziękował wszystkim rolnikom za ciężką, w pocie czoła pracę podczas tegorocznych żniw. „Szczęściem od Pana Boga jest fakt, że tutaj u nas była sprzyjająca pogoda dla rolników, nie było klęsk żywiołowych, kataklizmów, tak jak w innych częściach kraju”.
Słowa dziękczynienia padły pod adresem wykonawców pięknych wieńców dożynkowych, uczestników konkursów,  oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji „Gminnego Święta Plonów”.
Po wystąpieniu Wójta Gminy, głos zabrali: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego - Elżbieta Prus, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie oraz Oleksij Nesteruk - Wójt Gminy Huszcza.
Tym samym część oficjalna uroczystości dożynkowych dobiegła końca, po czym przystąpiono do części artystycznej. Dożynki to święto radości i okazja do zabawy, dlatego też po uroczystościach obrzędowych organizatorzy zaplanowali bogaty program artystyczny. 
W bogatej części artystycznej wystąpiło wiele zespołów śpiewaczych, ludowych, wokalnych, kapel, solistów, tj: „Wesołe Nutki” „Ale Babki” z Kapelą Męską, „CudaWianki”, Weronika Chomiarczuk z Dorohuska,Halina Mysakowska, Jan Papacz, Mieczysław Sidoruk z Dorohuska, Aleksandra Bednarek z Okop Kolonii wraz zespołem „.Revius”, „Opalinka” z Huszczy (Ukraina), „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia,  „ Sąsiedzi” z Michałówki/Ostrowa, „Teosinki” z Teosina, „Alternatywy 5” z Łopiennika Górnego, „Kataryna” z Chełma, których występy publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami..
Dozowanie wrażeń artystycznych było rozłożone w czasie, około godz. 16.00 wystąpił znany kabaret „Czesuaf” z Poznania, z repertuarem, który rozbawił publiczność, a na zakończenie swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował znany zespół discopolowy z Warszawy „Top One”.
  Do niesamowitego wręcz pokazu sztucznych ogni zaprosiła firma „Efekt” Janusza Zająca z Chełma, a do tańca przygrywał zespół „Konkret” z Rejowca.

Imprezy towarzyszące:
Turniej szachowy o  Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dorohusk.

Kat. juniorzy (do lat 18)
Krzysztof Iwańczuk - Chełm
Marek Błaszczuk - Turka
Marcin Matczuk - Dorohusk

Kat. seniorzy (pow. lat 18)
1. Jan Gryniuk - Dorohusk
2. Aleksander Czerepko - Dorohusk
3. Adrian Ołyniuk - Kamień

Kat. dziewczęta, kobiety, (bez ograniczeń wiekowych)
Maria Gajur - Wólka Okopska
Najmłodszą zawodniczką turnieju została 7-letnia Maria Gajur z Wólki Okopskiej.
W turnieju wzięło udział 11 uczestników, puchary dla zwycięzców oraz statuetkę dla najmłodszej uczestniczki turnieju ufundował Przewodniczący Rady Gminy w Dorohusku - Jan Papacz.
 
Otwarte Dożynkowe Zawody Wędkarskie metodą połowu ryb, spławikowo-gruntową (dwie wędki) o Puchar Wójta Gminy Dorohusk przeprowadzone w dniu 28.08.2016 r. na Zalewie Husynne.

Wyniki zawodów (jedna kategoria):
Roman Zagoła - Dorohusk
Tomasz Kołtuniuk - Dorohusk
Kamil Sieniawski  - Ostrów
W zawodach startowało 11 wędkarzy, w tym również  z gminy Huszcza
i Rejonu Lubomelskiego (Ukraina).
   
Podczas dożynek przeprowadzono i ogłoszono wyniki 4 konkursów:
„Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Na tradycyjny chleb wiejski”, „Na najsmaczniejszą nalewkę domową” i „Na najsmaczniejszą potrawę z kaszy”.
 We wszystkich konkursach oceny dokonywała komisja w składzie:
- Arkadiusz Sroczyński  - Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie,
- Mirosław Romanek - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chełmie,
- Ryszard Suszyński - Kierownik Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie,
- Joanna Wąsowicz - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie,
- Grzegorz Jeziernicki - Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.
 
Oto wyniki konkursów:

Gminny konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Michałówce
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Turce
3. Zespół śpiewaczy „Teosinki” z Teosina
     Wyróżnienia:
    - Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia
    - Koło Gospodyń Wiejskich  w Wólce Okopskiej
    - Koło Gospodyń Wiejskich w Okopach
    - Koło Gospodyń Wiejskich w Olenówce
    - Sołectwo Dorohusk Wieś
    - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dorohusku
    - Zespół folklorystyczny „Opalinka” z Huszczy (Ukraina).
Wieniec KGW z Michałówki, który zajął I miejsce w gminnym konkursie reprezentował będzie gminę Dorohusk w powiatowym konkursie na „Najbardziej tradycyjny wieniec dożynkowy” w Wierzbicy w dniu 11 września 2016 r. Do konkursu na „tradycyjny wieniec dożynkowy” stanęło 10 wieńców.

Gminny konkurs na „Na tradycyjny chleb wiejski”
Irena Iwańczuk - Michałówka
Agnieszka Kulińska - Mościska
Danuta Kolman - Zalasocze
Pozostałym uczestnikom wręczono wyróżnienia: Otrzymali je: Joanna Kurek i Eugenia Prucnal z Mościsk i Bożena Ołyniuk z Dorohuska.
Do konkursu zgłoszono 6 chlebów. Chleb wypieczony przez Irenę Iwańczuk z Michałówki został zgłoszony do konkursu powiatowego.
Jury oceniało te produkty pod względem smaku, estetyki podania i związku z tradycjami kulinarnymi regionu.
Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców i upominków dla wyróżnionych było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Gminny konkurs „Na najsmaczniejszą nalewkę domową”
1. Jadwiga Lejman - Turka (za „śliwowicę”),
2. Wanda Iwko - Dorohusk (za „nalewkę z jagody goi”),
3. Mariola Tolisz - Okopy (za „nalewkę z czeremchy kanadyjskiej”).
Wyróżnienia otrzymali: Bogusława Dadas z Husynnego, Krystyna Kawalec, Halina Iwko z Dorohuska, Krystyna Lepionka i Wiesława Lepionka z Michałówki, Maria Pawłowicz z Brzeźna, Bogusława Krawczyńska i Anna Majewska z Turki i Bogumiła Kręcisz z Olenówki.
Do konkursu zgłoszono 12 nalewek. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców i upominków dla wyróżnionych było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
w Chełmie.

 Gminny konkurs na „Na najlepszą tradycyjną potrawę z kaszy”
1.Bogusława Dadas - Husynne (za „zawijaniec gryczany”),
1.  Justyna Łacińska - Wólka Okopska (za „kwiat drożdżowo-gryczany”),
3. Barbara Popek - Michałówka (za „kaszę jaglaną z warzywami”),
Wyróznienia za udział otrzymali: Krystyna Kawalec z Dorohuska, Beata Skoczylas z Okop, Bogusława Krawczyńska z Turki, Danuta Kolman z z Zalasocza i Bogumiła Kręcisz z Olenówki. Do gminnego konkursu “Na najlepszą tradycyjną potrawę z kaszy” zgłoszono 8 potraw.

Gminny konkurs „Na najładniejszy ogródek wiejski w gminie Dorohusk w roku 2016”

  Właściciele ogródków tradycyjnych:
  1. Patryk Prączko - Wólka Okopska
  2. Halina Iwko - Dorohusk
  3. Felicja Matczuk - Teosin.
  Wyróżnienia otrzymują: Krystyna Deneka, Elżbieta Michalik z Olenówki, Anna Podlipna z Ostrowa, Maria Kulińska i Joanna Kurek z Mościsk.

  Właściciele ogródków nowoczesnych:
  1. Anna Dziaduszńska - Olenówka
  2. Krystyna Kawalec - Dorohusk
  3. Małgorzata Jóźwik - Okopy Kolonia.

Imprezie towarzyszyły wystawy: płodów rolnych, stoiska: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, kawiarenki - Stowarzyszenia Kobiet „Niebieska Zebra”,  powożenie kucykami: Karola Gryglewskiego z Leonowa, gmina Rejowiec i Dariusza Derkacza z Puszek, animacja kulturalna dla dzieci świadczona przez Agencję „Anima-Art” ze Świdnika, fotobudka „Świat Imprez Chełm”, zjeżdżalnie, dmuchańce, kiermasze: twórców ludowych, rękodzieła, rzemiosła artystycznego oraz liczne stoiska gastronomiczne.
Ponadto w tym dniu Przychodnia Specjalistyczna „Centrum” z Chełma zorganizowała badania profilaktyczne i diagnostyczne.
 
Imprezą towarzyszącą był również „III Nadbużański Bieg Pod Prąd” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Clipeus Arma”, z którego będzie oddzielna fotorelacja.

Organizację dożynek wsparli liczni sponsorzy:
Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński - Lublin,
„TEZET S.A” Lublin,
P.H.U. „ADRIUST” Mieczysław Seweryniuk,
P.P.H. „KUPPOL” Jan Kupracz - Ludwinów,
Marek Maria Pieńkowski - Farma Suchekownaty, „
GEO-TECH” Usługi Geodezyjne - Zbigniew Siłuch - Chełm,
P.W. „Sabat”  Beata i Andrzej Sawiccy - Brzeźno,
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach Oddział Dorohusk,
„Okno-plast” Chełm - Jacek Siry,Chełm,
Grzegorz i Helena Kőnig -  Kőnig s.c. - Okopy Kolonia,
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku z/s w Okopach,
Waldemar Lasek - Okopy Kolonia,
Agata Radzięciak - Dorohusk,
Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”,
PKS Chełm Sp. z o.o. - Waldemar Szynal,
Sklep ABC Dorohusk Wieś - Lucyna Wawrzyk,
Liliana Nafalska - Sklep „Rekin” Dorohusk,
ATELIER URODY Urszulin - Paulina
MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA - Joanna Łobaczuk - Dorohusk,
Sklep Spożywczy Dorohusk - Artur Mazurek,
Sklep Przemysłowo-Gospodarczy Dorohusk - Waldemar Ruszkiewicz.