Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Święto Konstytucji 3 Maja - Dorohusk 2017

Utworzono dnia 27.12.2017, 12:29

We środę 3 maja 2017 r. w Dorohusku odbyły się gminne uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, zorganizowane przez Wójta i Radę Gminy w Dorohusku.
Zainaugurowała je od godz. 12.00 Msza święta w intencji Ojczyzny, w miejscowym kościele parafialnym, którą koncelebrował i homilię wygłosił Ks. Grzegorz Lipiński.
Na początku liturgii, w sposób szczególny powitał kombatantów, władze samorządowe gminy z Wójtem - Wojciechem Sawą i Przewodniczącym Rady Gminy - Janem Papaczem na czele, poczty sztandarowe, radnych Rady Gminy, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów, kierowników jednostek i zakładów pracy, harcerzy oraz wszystkich pozostałych uczestników.
Podczas homilii nawiązał do historii uchwalenia tak ważnego dokumentu, ta ustawa rządowa uchwalona w dniu 3 maja 1791 r. przez Sejm Czteroletni była pierwszą w Europie i drugą po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic”.
Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.
Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych. Od 1946 roku celebrowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia, Sejm wrócił do pięknej tradycji upamiętniającej Konstytucję Majową. Wiele wartości wynikających z jej przesłania, jak wolność, duma narodowa czy patriotyzm winny funkcjonować i w dzisiejszych czasach.
Na zakończenie eucharystii odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów: dziecięco-młodzieżowego szkolnego oraz „CudaWianki” z Dorohuska, a wykonawców nagrodzono zasłużonymi owacjami na stojąco.