Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

V Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej – Dorohusk 2015

Utworzono dnia 20.12.2017, 11:19

W sobotę 9 maja 2015 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został „V Jubileuszowy Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2015”.  
Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej.
Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie, Wójt Gminy, Rada Gminy, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Okopach. Impreza ujęta jest w Powiatowym Kalendarzu Zadań Kulturalnych na rok 2015.
Festiwal otworzyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku  - Jolanta Ryszkiewicz, która serdecznie przywitała wszystkich przybyłych, po czym Wojciech Sawa – Wójt Gmin życzył wszystkim uczestnikom udanych występów.
Część oficjalną rozpoczął Mieczysław Sidoruk, solista  zespołu „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska wykonując „Hymn strażacki”, któremu dzielnie wtórowała publiczność.
  
W imprezie wzięło udział:
- 1 zespół dziecięcy do lat 12,
- 3 zespoły młodzieżowe od lat 13 do 18,  
- 2 solistów młodzieżowych w kategorii: 13 – 18 lat,
- 1 duet młodzieżowy, wykonawczynie w wieku 13 -18 lat,
- 1 duet dorosły,
- 2 zespoły śpiewacze dorosłe, bez akompaniamentu,
- 6 zespołów śpiewaczych dorosłych, z akompaniamentem,
- 1 kapela.

Prezentacje oceniała komisja w składzie:
- Przewodnicząca - Władysława Skoczylas. Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP w Dorohusku, w przeszłości nauczyciel muzyki,
- Członek - Beata Augustynek, wchodząca w skład Zarządu Powiatu Chełmskiego,
- Członek - Renata Lalik, instruktor terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku.

Komisja jako podstawowe kryteria brała pod uwagę głównie: dobór repertuaru, dobrą dykcję i kontakt wykonawcy z publicznością i oceniła występy w sposób następujący:

I. W kategorii zespołów dziecięcych do lat 12:
I - Zespół z Przedszkola Samorządowego w Dorohusku,
              
II. W kategorii zespołów młodzieżowych od lat 13 do 18:
I  - (ex aequo) Zespół „Cantabile”  z ZSO w Dorohusku i  Zespół Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Szkole Podstawowej w Świerżach
II  - Zespół (bez nazwy) z Zespołu Szkół w Stawie.
         
III. W kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych z akompaniamentem:
I -  Zespół  Śpiewaczy „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska,
II  - (ex aequo) – Zespól ludowy „Echo” Gołąb – Wólka Kańska z GOK im. Ryszarda Kapuścińskiego w Rejowcu Fabrycznym i Zespół „Zza rzeki” z GOK w Dubience,
III  - Zespół Śpiewaczy „Szansa” z Miejskiego Ośrodka Kultury  „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym,
IV (ex aequo) - Zespół „Metamorfoza” z GOK Białopole i Zespół Śpiewaczy „Dębinki” z GOK w Dubience.

IV. W kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych, bez akompaniamentu:
I (ex aequo)  - Zespół Śpiewaczy „Rosa” z Kamienia i Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia.  
        
V. W kategorii solistów, młodzieży od lat 13 do 18 lat:
I -  (ex aequo) – Krystian Domarski i Weronika Chomiarczuk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku.

VI. W kategorii duetów młodzieżowych w wieku  13 -18 lat:
I  - Weronika Oleszczyńska i Paulina Pasieczna z Zespołu Szkół w Stawie,

VII. W kategorii duetów - dorośli:
I – Duet „INTERIA-X”: Małgorzata Winnik i Jan Tokarz z GOK w Dubience.
 
IX. W kategorii solistów (dorosłych):
I -  Zdzisława Szewczuk z GOK w Białopolu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez organizatorów, a wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali ciepłym posiłkiem i słodyczami.
Władze samorządowe powiatu  reprezentował Piotr Deniszczuk – Starosta Chełmski, który na zakończenie serdecznie podziękował organizatorom, wykonawcom festiwalu, gratulując nagrodzonym i wyróżnionym.
Wśród gości zaproszonych obecni byli także:  Andrzej Nafalski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Dorohusku, Tadeusz Sinkowski  - Komendant Gminny OSP,  Ks. Łukasz Boguta – Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach, kapelan OSP, radni Rady Gminy, komendanci, prezesi, naczelnicy OSP z poszczególnych jednostek OSP  oraz kierownicy zakładów pracy i jednostek z terenu gminy.  Imprezę prowadził Stefan Wojtaszuk – instruktor kulturalno-oświatowy z GOKiT.
W imieniu organizatorów, na zakończenie głos zabrały:  przewodnicząca jury – Władysława Skoczylas i ponownie Jolanta Ryszkiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, które podziękowały OSP Okopy za gościnność, oraz osobom, które  wniosły szczególny wkład, pomoc, przy organizacji imprezy.
Sponsorami festiwalu byli: Beata i Andrzej Sawiccy – P.W. „Sabat”w Brzeźniei Małgorzata Sarzyńska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy w Dorohusku.

V Jubileuszowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2015