Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

VI Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2016

Utworzono dnia 21.12.2017, 14:10

W sobotę 7 maja 2016 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został VI Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2016. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej.
Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie, Wójt Gminy, Rada Gminy, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Okopach. Impreza ujęta jest w Powiatowym Kalendarzu Zadań Kulturalnych na rok 2016.
Festiwal otworzyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, Jolanta Ryszkiewicz, która serdecznie przywitała wszystkich przybyłych, po czym Wojciech Sawa, Wójt Gminy, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dorohusku życzył wszystkim uczestnikom udanych występów.  

W imprezie wzięło udział:
- 2 zespoły dziecięce do lat 12,
- 4 zespoły młodzieżowe od lat 13 do 18,  
- 2 solistów dziecięcych do 12 lat,
- 1 duet dziecięcy do lat 12,
- 1 duet młodzieżowy, wykonawczynie w wieku 13 -18 lat,
- 2 zespoły śpiewacze dorosłe, bez akompaniamentu,
- 8 zespołów śpiewaczych dorosłych, z akompaniamentem,
- 1 solistka w kategorii dorosłych.

Prezentacje oceniała komisja w składzie:
-  Przewodnicząca - Władysława Skoczylas. Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP w Dorohusku, w przeszłości nauczyciel muzyki,
-  Członek - Beata Augustynek, wchodząca w skład Zarządu Powiatu Chełmskiego, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Białopolu,
- Członek - Bogusław Sagan, organista Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.

Komisja jako podstawowe kryteria brała pod uwagę głównie: dobór repertuaru, dobrą dykcję i kontakt wykonawcy z publicznością i oceniła występy w sposób następujący:
I. W kategorii zespołów dziecięcych do lat 12:
I. (ex aequo) - Zespół z Przedszkola Samorządowego w Dorohusku i Zespół „Bajdusie” z Zespołu Szkół w Wierzbicy.
     
II. W kategorii solistów do lat 12:    
I. (ex aequo) - Antoni Szkodziński z Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chemie i Marta Dragan z Zespołu Szkół w Wierzbicy.

III. W kategorii duetów dziecięcych do lat 12:
I. Weronika Pasicka i Julka Buch z Zespołu Szkół w Wierzbicy.
    
IV. W kategorii zespołów młodzieżowych od lat 13 do 18:
I. Zespół „Cantabile”  z ZSO w Dorohusku,
II. (ex aequo) - Zespół Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Szkole Podstawowej w Świerżach i Zespół „AS” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górny
III. Zespół (bez nazwy) z Zespołu Szkół w Stawie.
     
V. W kategorii duetów młodzieżowych w wieku  13 -18 lat:  
I. Weronika Oleszczyńska i Paulina Pasieczna z Zespołu Szkół w Stawie.

VI. W kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych z akompaniamentem:
I. (ex aeuo) - Grupa wokalno-instrumentalna „Cykady” z Wólki Okopskiej, gmina Dorohusk i Zespół „Siedliszczanie znad Wieprza” z GOK w Siedliszczu,
II. (ex aequo) - Zespół „Flowers” z GOK w Białopolu i zespół wokalno-instrumentalny „Czerwona Jarzębina” z  Rozięcina, gmina Wojsławice,
III. (ex aequo) - Zespół „Zza rzeki” z Siedliszcza z GOK w Dubience, Zespół „Radość” z Liszna z GOK w Pawłowie i Zespół Spiewaczy „Pawłowianki” z GOK w Pawłowie,
IV. Zespół „Dębinki” z Dubienki z GOK w Dubience.

VII. W kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych, bez akompaniamentu:
I. (ex aequo) - Zespół Śpiewaczy „Rosa” z Kamienia i Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia.
  
VIII. W kategorii solistów (dorosłych):
I. Zdzisława Szewczuk z GOK w Białopolu.
   
Zwycięzcy otrzymali nagrody, statuetki, upominki i dyplomy ufundowane przez organizatorów, a wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali ciepłym posiłkiem i słodyczami.
Wśród gości zaproszonych obecni byli także: Mariusz Matyszczuk, reprezentujący Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Katarzyna Rafalska, Sekretarz Gminy, Tadeusz Sinkowski, Komendant Gminny OSP,  Ks. Łukasz Boguta, Kapelan Powiatowy OSP, Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach, radni Rady Gminy, Małgorzata Sarzyńska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa, Waldemar Lasek, Prezes OSP Okopy, członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dorohusku, Daniel Lewczuk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dorohusku, jednocześnie sponsor imprezy, Edward Drzewiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Ostrowie, komendanci, prezesi, naczelnicy OSP z poszczególnych jednostek OSP oraz kierownicy zakładów pracy i jednostek z terenu gminy.
Imprezę prowadził Stefan Wojtaszuk, instruktor kulturalno-oświatowy z Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku.
W imieniu organizatorów, na zakończenie głos zabrały: przewodnicząca jury, Władysława Skoczylas i ponownie Jolanta Ryszkiewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, które podziękowały Starostwu Powiatowemu w Chełmie za wsparcie finansowe imprezy. Słowa podziękowania padły także pod adresem OSP i świetlicy wiejskiej w Okopach za gościnność, oraz osobom, które wniosły szczególny wkład, pomoc, przy organizacji imprezy.

Subskybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook