Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2017

Utworzono dnia 27.12.2017, 12:59

W sobotę 6 maja 2017 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2017. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej.
Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie, Wójt Gminy, Rada Gminy, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Okopach. Impreza ujęta jest w Powiatowym Kalendarzu Zadań Kulturalnych na rok 2017.
Festiwal otworzyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, Irena Prokopowicz, która serdecznie przywitała wszystkich przybyłych. Następnie, w imieniu Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka, Jolanta Ryszkiewicz, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, i w imieniu Wojciecha Sawy, Wójta Gminy Dorohusk, jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dorohusku, Katarzyna Rafalska, Sekretarz Gminy, życzyli wszystkim uczestnikom udanych występów.  
W imprezie wzięło udział:
- 2 zespoły dziecięce do lat 12,
- 2 zespoły młodzieżowe od lat 13 do 18,  
- 2 solistów w kategorii dzieci do 12 lat,
- 1 solistka, wykonawczyni w wieku od lat 13 do18,
- 4 zespoły śpiewacze dorosłe, bez akompaniamentu,
- 9 zespołów śpiewaczych dorosłych, z akompaniamentem,
- 1 duet, dorośli,
- 3 solistów w kategorii dorosłych,
oraz 1 zespół z akompaniamentem, poza konkursem.

Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie:
-  Przewodnicząca - Władysława Skoczylas, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dorohusku, w przeszłości nauczyciel muzyki,
-  Członek - Jolanta Ryszkiewicz, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie,
- Członek - Bogusław Sagan, organista Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.
           
Komisja jako podstawowe kryteria brała pod uwagę głównie: dobór repertuaru, dobrą dykcję, kontakt wykonawcy z publicznością.
Jako pierwszy, poza konkursem zaprezentował się zespół „CudaWianki” z Dorohuska, nagrodzony za swój występ gorącymi brawami.
Następnie do pracy przystąpiła komisja, oceniając  występy w sposób następujący:
     
I. W kategorii zespołów dziecięcych do lat 12:
1. (ex aequo) - Zespół „Promyki” z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wojsławicach i zespół z Przedszkola Samorządowego w Dorohusku,
              
II. W kategorii solistów do lat 12:    
1. (ex aequo) Katarzyna Kołtun ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu i Krzysztof Gągoł z Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu,
2. Weronika Pasicka z Zespołu Szkół w Wierzbicy,
    
III. W kategorii zespołów młodzieżowych od lat 13 do 18:
1. Zespół dziecięco-młodzieżowy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku,
2. Zespół (bez nazwy) z Zespołu Szkół w Stawie, gmina Chełm,
     
IV. W kategorii solistów w wieku od lat 13 do 18:
1. Martyna Swoboda z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dorohusku,
         
V.  W kategorii duetów dorosłych powyżej 18 lat:
1. Duet „Polesie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie, Cecylia Koppe i Stefan Sakowski,

VI. W kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych z akompaniamentem:
1. (ex aeuo) - Zespół Śpiewaczy „Echo” z Gołębia - Wólka Kańska, gmina Rejowiec Fabryczny, i Zespół Śpiewaczy „Czerwona Jarzębina” z Rozięcina, gmina Wojsławice,
2. (ex aequo) - Zespół Śpiewaczy „Radość” z Liszna, gmina Rejowiec Fabryczny, i Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy” z Ostrówka, gmina Trzeszczany, pow. Hrubieszów,
3. Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Nieledwi, gmina Trzeszczany, pow. Hrubieszów.
Ponadto dyplomy za udział otrzymały zespoły: „Pawłowianki” z Pawłowa, „Seniorki” z Kaniego Stacji, obydwa zespoły z gminy Rejowiec Fabryczny, „Dębinki” z Dubienki i „Zza Rzeki” z Siedliszcza, obydwa zespoły z gminy Dubienka.

VII. W kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych bez akompaniamentu:
1. (ex aequo) - Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia i Zespół Śpiewaczy „Rosa” z Kamienia,
2. Zespół Śpiewaczy „Jarzębinki” ze Żmudzi,
3. Zespół Śpiewaczy „Pawłowianki” z Pawłowa, gmina Rejowiec Fabryczny.
                        
VIII. W kategorii solistów (dorosłych):
1. (ex aequo) Agnieszka Bandosz z Gołębia - Wólka Kańska, gmina Rejowiec Fabryczny i Andrzej Sobolewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawinie,
2. Jadwiga Kendzierawska z Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie. Zwycięzcy otrzymali nagrody, statuetki, upominki i dyplomy ufundowane przez organizatorów, a wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali grochówką i słodyczami.
  
Wśród gości zaproszonych obecni byli także: Zbigniew Raźniewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Agata Radzięciak, Radna Rady Powiatu Chełmskiego, Wojciech Sawa, Wójt Gminy Dorohusk, Jan Papacz, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Ewa Dziedzicka, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dorohusk, radni Rady Gminy, Małgorzata Sarzyńska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa i Daniel Lewczuk.
Zaproszenie organizatorów przyjęli także: Anna Lewczuk, gospodarz świetlicy w Okopach, Waldemar Lasek, Prezes OSP Okopy, Kamil Jóźwik, Zastępca Naczelnika OSP Okopy oraz inni komendanci, prezesi, naczelnicy OSP z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy.
Imprezę prowadził Stefan Wojtaszuk, instruktor kulturalno-oświatowy z Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku. W końcowej części festiwalu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku, Irena Prokopowicz, podziękowała Starostwu Powiatowemu w Chełmie za wsparcie finansowe imprezy, a świetlicy wiejskiej i OSP Okopy za gościnność i wsparcie organizacyjne imprezy.
Słowa podziękowania za okazaną pomoc i serdeczność przy organizacji festiwalu skierowane były także pod adresem: Wójta Gminy, Wojciecha Sawy, Pana Andrzeja Jabłońskiego za nagłośnienie imprezy, członków komisji artystycznej, obradującej intensywnie podczas przesłuchań konkursowych, Paniom i Panom, pracownikom interwencyjnym, publicznym, Pani Elżbiecie Nowosad za pyszną grochówkę, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do współorganizacji tego wydarzenia.
W imieniu organizatorów, na zakończenie głos zabrał Wojciech Sawa, Wójt Gminy, który serdecznie podziękował uczestnikom za udział, pogratulował sukcesów zwycięzcom i zaprosił wszystkich na kolejny festiwal za rok.