Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku prowadzi swoją działalność od 1 kwietnia 1999 r. Zakresem działań instytucji jest wielokierunkowa działalności społeczno-kulturalna oraz sportowa. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, upowszechnianie, promocja kultury oraz pogłębianie wiedzy na temat historii gminy Dorohusk. Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców.

Celami Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki są m.in. :

  • Edukacja kulturalna, wychowanie poprzez sztukę, a także dokumentowanie, tworzenie oraz ochronę i udostępnianie dóbr kultury.
  • Zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
  • Tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła artystycznego i ludowego.
  • Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych.
  • Współpraca z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oświatowo-wychowawczymi.
  • Współdziałanie ze świetlicami wiejskimi oraz szkołami z terenu gminy Dorohusk.

Subskybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook