Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół "Sąsiedzi"

Utworzono dnia 28.12.2017, 13:35

Zespół śpiewaczy „Sąsiedzi” z Michałówki/Ostrowa gm. Dorohusk powstał w maju 2000 roku, debiutując (jeszcze bez nazwy) podczas uroczystości szkolnych z okazji „Dnia Matki”  w Szkole Podstawowej w Michałówce. Po raz pierwszy, z ówczesną nazwą, jeszcze jako „Wesołe Sąsiadki” zespół wystąpił podczas uroczystości 250-lecia nadania prawa miejskiego miejscowości Dorohusk w dniu 9 lipca 2000 roku.
I tak to się zaczęło, pierwsze występy w swojej miejscowości, gminie, Chełmie, Hrubieszowie, Włodawie, zachodniej Ukrainie, i nie wiadomo kiedy uzbierało się ponad 16 lat występów. Inicjatorką utworzenia grupy śpiewaczej i jej kierownikiem od początku powstania jest Teresa Czubała z Ostrowa. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku. Do tradycji zespołu należy uświetnianie imprez i uroczystości gminnych, parafialnych, środowiskowych i szkolnych.
W ciągu ponad 16 lat istnienia zespół występował ponad 230 razy, co jest udokumentowane w kronice. Najbardziej cenionymi osiągnięciami są:
- III miejsca na Przeglądach Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu, w latach 2001 i 2012 oraz i wyróżnienie w 2006 roku,
- wyróżnienie podczas Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Rudzie Hucie w roku 2004,
- wyróżnienia na Powiatowych Przeglądach Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Solistów w Chełmie w latach 2010 i 2011.
Nie sukcesy, choć są ważne, są najważniejsze dla zespołu, cenione są bardziej wielka pasja muzykowania, śpiewu, spotkań w gronie koleżanek i kolegów, według zasady, motta Antoine de Sante-Exupery'ego „Aby istnieć, trzeba uczestniczyć”. To prawda. Aktywny udział człowieka w życiu  społeczno-kulturalnym z pewnością rozwija, dodaje sił i wzbogaca duchowo. Każdy z nas egzystuje w kulturze, pełniąc funkcję jej odbioru i zarazem twórcy. Kultura wyznacza tożsamość danego narodu, pobudza do kreatywności poszczególne społeczności lokalne. Jednym z przejawów kultywowania tradycji ludowych i wspólnego dziedzictwa narodowego jest właśnie działalność zespołu „Sąsiedzi”, mającego w swym repertuarze piosenki i przyśpiewki ludowe, a także pieśni patriotyczne, religijne, biesiadne i turystyczne.
Członkowie zespołu nie tylko doskonalą swoje umiejętności podczas spotkań, prób, ale zachęcają do aktywnych form spędzania wolnego czasu, angażując się w społeczną działalność na rzecz lokalnego środowiska. Przykładem tego mogą być np. wicie wieńców sobótkowych i dożynkowych, pomoc przy organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych, własnoręczne wykonywanie strojów zespołowych, z materiałów zakupionych najczęściej za pieniądze uzyskane z nagród i wyróżnień podczas występów konkursowych, a i często z własnych funduszy. Ponadto występy są dla członków grupy śpiewaczej okazją do poznawania ciekawych miejsc, nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni, dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami oraz rozwoju własnej osobowości.
Dzięki swojej działalności „Sąsiedzi” pielęgnują lokalne tradycje, czyniąc je żywymi, a także popularyzują muzykę ludową i twórczość rodzimą. Członkowie zespołu angażują się w upowszechnianie ludowego śpiewu i muzyki. Dzięki swojej wytrwałości i pokonywaniu problemów starają się trwale wpisywać w historię kulturalnej działalności gminy Dorohusk i powiatu chełmskiego.

Subskybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook