Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożynki Gminne - Dorohusk 2017

Utworzono dnia 27.12.2017, 14:49

Gminne uroczystości dożynkowe w niedzielę 3 września 2017 r. rozpoczęły się zgodnie z tradycją przejazdem korowodu dożynkowego ulicami Dorohuska, który punktualnie o godz. 11.30 wyruszył z placu przed Urzędem Gminy. Zaprzęgów konnych, wozów i bryczek użyczyli: Adam Gradus, Wojciech Wolik, Krzysztof Stankiewicz z Dorohuska, Jan Suchocki ze Świerż, Krzysztof Szulgacz z Teosina, Józef Soborski z Michałówki, Dariusz Derkacz z Okop Kolonii, z parą kucy, którym przewodniczył jazdą wierzchem Krzysztof Pietrzak z Dorohuska.
W korowodzie wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wykonawcy wieńców ze zbóż, członkinie, członkowie zespołów śpiewaczych, „Teosinki” z Teosina, „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska, „Sąsiedzi” z Michałówki/Ostrowa, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Wólki Okopskiej i Okop i wsi Brzeźno.
Następnie korowód przybył na plac przy kościele parafialnym i uczestnicy korowodu dożynkowego, wraz z wieńcami, starostami i gośćmi zaproszonymi udali się na Mszę Świętą dożynkową do kościoła.
Po Mszy świętej, gdy korowód zbliżał się na plac przy Pałacu Suchodolskich. Dożynki to najpiękniejsze i najważniejsze w roku święto polskich rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, to przede wszystkim podziękowanie rolnikom za trud pracy. Trud, który przynosi plony, ale także nadzieję na doczekanie w dostatku do następnych plonów. Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to prastary obyczaj i nie przemijająca tradycja. Dożynki Gminne są uroczystością, która nie tylko służy podtrzymywaniu tradycji, ale także przyczynia się do integracji społeczności lokalnej i wzajemnego, lepszego poznania  się jej mieszkańców.
Jako pierwsi przywitani zostali, gospodarze dożynek, Wójt Gminy, Wojciech Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Jan Papacz oraz starostowie tegorocznych dożynek, Liliana i Stanisław Kowalczykowie ze Świerż.
Państwo Liliana i Stanisław Kowalczykowie mieszkają w miejscowości Świerże, gdzie wspólnie prowadzą gospodarstwo zajmujące się tuczem trzody chlewnej. Są rodzicami piątki dzieci.
W dalszej części święta plonów nastąpił piękny, tradycyjny zwyczaj dzielenia się chlebem, który na ręce Pana Wójta przekazali starostowie, z uczestnikami uroczystości. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech święto plonów, stanowiące podsumowanie całorocznego trudu będzie uwieńczeniem ich ciężkiej pracy, a serce niech pozostanie przy ziemi i tradycji swoich ojców, niech będzie przykładem dla młodego pokolenia i uczy, że ziemia to matka, która daje pokarm.
Chlebem dzielili się gospodarze dożynek, Wójt Gminy, Wojciech Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Jan Papacz i  starostowie dożynek, Liliana i Stanisław Kowalczykowie.
  Zaproszonych gości i wszystkich uczestników dożynek przywitał również Wójt Gminy - Wojciech Sawa, który podziękował wszystkim rolnikom za ciężką, w pocie czoła pracę podczas tegorocznych żniw. Słowa dziękczynienia padły pod adresem wykonawców pięknych wieńców dożynkowych, uczestników konkursów,  oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji „Gminnego Święta Plonów”.
Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrali:
- W imieniu posłanki na Sejm RP, Beaty Mazurek – Mirosław Czech,
- W imieniu Wojewody Lubelskiego, Przemysława Czarnka, Katarzyna Zawiślak - Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, Zastępca Dyrektor Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk,
- Oleksij Nesteruk - Wójt Gminy Huszcza.
Tym samym część oficjalna uroczystości dożynkowych dobiegła końca, po czym przystąpiono do części artystycznej. Dożynki to święto radości i okazja do zabawy, dlatego też po uroczystościach obrzędowych organizatorzy zaplanowali bogaty program artystyczny. 
W bogatej części artystycznej wystąpiło wiele zespołów śpiewaczych, ludowych, wokalnych, kapel, tj: „”Teosinki” z Teosina, „Sąsiedzi” z Michałówki/Ostrowa, kapela „Pogodna Jesień” z Wólki Okopskiej, „Ale Babki” z Kapelą Męską, „CudaWianki” z Dorohuska i „Opalinka” z Huszczy (Ukraina), których występy publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami.
Dozowanie wrażeń artystycznych było rozłożone w czasie, najpierw wystąpiło znane zamojskie trio „Gdzie diabeł nie może”, później znane zespoły discopolowe „Defis” i „Nokaut” . Do niesamowitego wręcz pokazu sztucznych ogni zaprosiła firma „Efekt” Janusza Zająca z Chełma, a na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna z DJ-em.

Podczas  gminnych uroczystości dożynkowych w Dorohusku, które odbyły się w niedzielę 3 września 2017 r. imprezami towarzyszącymi były:

1. 02.09.2017 r. (sobota) – Otwarty Turniej Szachowy z okazji „Gminnego Święta Plonów” o puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Dorohusku:
Komunikat z Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar  z okazji „ Gminnego Święta Plonów” o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dorohusk, zorganizowanego w  Dorohusku w dniu 02.09.2017 r.
Rozegrane konkurencje, zwycięzcy:
 
Kat. juniorzy (do lat 18)
1. Matczuk Marcin - Dorohusk
2. Drozd Mikołaj - Chełm
3. Gajur Piotr - Wólka Okopska

Kat. seniorzy (pow. lat 18)
1. Łuczkiewicz Arkadiusz - Wojałowice
2. Aleksander Czerepko - Dorohusk
3. Kamil Iwko - Dorohusk

Kat. dziewczęta, kobiety
1. Maria Gajur - Wólka Okopska
2. Matczuk Nikola - Dorohusk
3. Gajur Anna - Wólka Okopska
 
W turnieju udział wzięło 13 szachistów. Nad całością zawodów czuwała komisja sędziowska pod sprawnym kierownictwem  opiekuna sekcji szachowej przy Gminnym Ośrodku  Kultury i Turystyki - Aleksandra Czerepko. Zwycięzcy I-III miejsc otrzymali puchary i dyplomy. Puchar, statuetkę dla najmłodszego uczestnika otrzymał 8-letni Piotr Gajur z Wólki Okopskiej.

2. Otwarte Dożynkowe Zawody Wędkarskie metodą połowu ryb, spławikowo-gruntową (dwie wędki) o Puchar Wójta Gminy Dorohusk przeprowadzone w dniu 03.09.2017 r. na rzece Bug. Zawody rozegrano w jednej kategorii „open”, w wyniku ciągle padającego deszczu udział wzięło jedynie 7 wędkarzy.
I miejsce -  Roman Zagoła  - Dorohusk,
II miejsce - Rafał Guzowski - Dorohusk,
III miejsce - Paweł Szewczuk - Brzeźno,

3.   Gminny konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Michałówce
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Dorohusku
3. Zespół śpiewaczy „Teosinki” z Teosina
4. Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia
5. Wieś Brzeźno
6. Koło Gospodyń Wiejskich  w Okopach
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Okopskiej

Wieniec KGW z Michałówki, który zajął I miejsce w gminnym konkursie reprezentował będzie gminę Dorohusk w powiatowym konkursie na „Najbardziej tradycyjny wieniec dożynkowy” w Rejowcu w dniu 10 września 2017 r. Do konkursu na „tradycyjny wieniec dożynkowy” stanęło 7 wieńców.

4.  Gminny konkurs na „Na tradycyjny chleb wiejski”
Agnieszka Kulińska - Mościska
Bożena Ołyniuk - Dorohusk
Danuta Kolman – Zalasocze
Irena Iwańczuk - Michałówka
Do konkursu zgłoszono 4 chleby. Chleb wypieczony przez Agnieszkę Kulińską z Mościsk. został zgłoszony do konkursu powiatowego.
Jury oceniało te produkty pod względem smaku, estetyki podania i związku z tradycjami kulinarnymi regionu.
 
5. Gminny konkurs na „Na najsmaczniejsze ciasto kruche”
Władysława Skoczylas – Zanowinie
Izabela Kondrat - Dorohusk
Justyna Łacińska - Wólka Okopska
Wyróżnienia za udział otrzymali: Bożena Tworek, Wanda Iwko, Krystyna Kawalec z Dorohuska, Beata Skoczylas z Okop, Jadwiga Lejman z Turki, Krystyna Lepionka, Barbara Popek, Czesława Chomiarczuk z Michałówki, Bogdanna Koszuk z Brzeźna, Joanna Kurek z Mościsk i Monika Synyszyn z Wólki Okopskiej. Do gminnego konkursu “Na najsmaczniejsze ciasto kruche zgłoszono 14 ciast,.

We wszystkich konkursach oceny dokonywała komisja w składzie:
- Agnieszka Gałęziowska – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie,
- Janusz Gałan - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chełmie,
- Ryszard Suszyński - Kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie,
- Diana Bernacka - Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie,
- Wanda Urbansky – była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku.
Imprezie towarzyszyły wystawy: płodów rolnych, stoiska: kawiarenki - Stowarzyszenia Kobiet „Niebieska Zebra”, „Repstyl” Ewy i Rafała Pieczykolanów, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Końskowoli – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, artysty-plastyka, Bogusław Winiarskiego, Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Koła Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dorohusku, „ Blue Dot” s.c. Chełm, dostawcy internetu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie, tatuaży, bransoletek – Beaty Chwaleby, powożenie kucykami Dariusza Derkacza z Okop Kolonii, animacja kulturalna dla dzieci świadczona przez firmę „Pokusa” z Chełma oraz liczne stoiska handlowe i gastronomiczne.

Imprezą towarzyszącą była również IV edycja „Nadbużańskiego Biegu Pod Prąd” oraz I Mistrzostwa Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami na dystansie około 14 km, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Clipeus Arma.
         
Organizację dożynek wsparli liczni sponsorzy:
Mieczysław Seweryniuk Właściciel P.P.H.U. „ADRIUST” Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Export - Import Brzeźno,
„Mondi” Dorohusk Sp. z o.o.
Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński spółka komandytowa,
P.W.  „Sabat” Beata Sawicka,
König s.c. Grzegorz König – Pruszcz,
Marek Maria Pieńkowski Farma Suchekownaty,
„Geo-Tech” Chełm,  Zbigniew Siłuch,
„Blue Dot” s.c. Chełm,
PHP „Kuppol” Jan Kupracz,
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach – Oddział Dorohusk,
Instalacje Sanitarne - Projektowanie Wykonawstwo I Nadzór Hałas Adam,
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku z/s w Okopach,
Sklep Wielobranżowy "Rekin" Liliana Nafalska,
Sklep Obuwniczo - Tekstylny Kazimierz Świderski,
Sklep spożywczo – przemysłowy w Świerżach Romualda Wierzbicka,
Sklep Przemysłowo – Gospodarczy w Dorohusku, Waldemar Ruszkiewicz,
Handel i Gastronomia Stanisława Turewicz, Świerże,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o. o. Waldemar Szynal,
Sklep spożywczo – przemysłowy w Dorohusku, Artur Mazurek,
Artykuły spożywczo – przemysłowe w Dorohusku, Lucyna Wawrzyk,
Agata Radzięciak – Radna Rady Powiatu Chełmskiego,  

Organizatorzy kierują również podziękowania:

Justynie  Łabędzkiej z Dorohuska, Annie Jabłońskiej z Dorohuska, Małgorzacie Rabiak z Dorohuska, Sołectwie Zanowinie, Krzysztofowi Wójcikowi z Okop, Małgorzacie Sarzyńskiej z Kolonii Okopy, Tadeuszowi Sinkowskiemu z Ostrowa, Mieczysławowi Prończukowi Dorohuska, Danucie Kolman z Zalasocza, Państwu Bożenie i Adamowi Ołyniuk z Dorohuska, Wandzie Iwko z Dorohuska, Edwardowi Drzewińskiemu z Ostrowa, Konradowi Czebiera z Dorohuska, KGW Dorohusk, Mieczysławowi Gałeckiemu z Dorohuska, Danucie Domińczuk z Dorohuska, Środowiskowemu Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku, Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dorohusk, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dorohusk, Jadwidze Jesiończak z Dorohuska, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku, Bogdanowi Saganowi - organiście Parafii Dorohusk, Komendantowi  Komisariatu Policji w Dorohusku, Księżom z  Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku, Gminnemu Zakładowi Obsługi  w Dorohusku, Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku, Pracownikom Urzędu Gminy w Dorohusku, Sołtysom i Sołectwom z terenu Gminy Dorohusk