Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół "Okopianki"

Utworzono dnia 29.12.2017, 09:42

Zespół „Okopianki” z Okop, gmina Dorohusk powstał w 1974. W miejscowości tej istniało założone wcześniej Koło Gospodyń Wiejskich.  Członkinie gromadziły się w miejscowej świetlicy przy różnej okazji, najczęściej podczas kursów, pokazów, prelekcji czy innych spotkań. Panie, które wówczas wyraziły chęć i gotowość przynależności do zespołu urodziły się i wychowały na Wołyniu, dlatego też od samego początku zespół jako grupa etniczna propagował pieśni i zwyczaje, obrzędy tego rejonu, co w połączeniu z tradycjami i folklorem nadbużańskim dawało znakomite efekty.
Swoją publiczną prezentację „Okopianki” zaczynały od środowiska lokalnego i w stosunkowo krótkim okresie przyszedł czas na sukcesy odnoszone podczas imprez kulturalnych, najpierw w województwie, a później w powiecie chełmskim m.in. przeglądach: Zespołów Śpiewaczych, Pieśni Nadbużańskiej, Widowisk Obrzędowych czy Pieśni i Przyśpiewki Ludowej.
Do najważniejszych sukcesów należą m.in. I nagrody w kat. zespołów śpiewaczych na Ogólnopolskich Festiwalach Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą  w latach 1986 i 2000 i II nagroda w kat. solistów (Janina Fedorczuk) w roku 1988. Zespół,  na wojewódzkich i powiatowych przeglądach zespołów śpiewaczych zajmował: dziewięciokrotnie I miejsca, trzynastokrotnie II miejsca, jeden raz  III miejsce, nie licząc wyróżnień oraz sukcesów solistek.
Domeną zespołu, oprócz śpiewania, były widowiska obrzędowe, za które były wielokrotnie nagradzane, najpierw na Wojewódzkich Przeglądach w Hańsku, a później na powiatowych w Chełmie. Do historii przejdzie prezentacja nagrodzonego w 1986 r. na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych  w Tarnogrodzie widowiska „Święte wieczory nad Bugiem”, do udanych należą ponadto: „Pierzak we dworze” (1991 r.), „Żeńcy” (1987 r.), „Gąski” (1990 r.) i „Doświtki” (1997 r.).
W 1987 r. zespół zajął II miejsce na II Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Kielcach, podobnie II miejsce przypadło „Okopiankom” podczas I Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych w Sokołowie Podlaskim w dniach 23 - 25.05.2002 r.
Czołowe miejsca zespół zajmował także na Przeglądach: Zespołów Ludowych Regionu Nadbużańskiego,  Pieśni Kresowej,  Pieśni i Przyśpiewki Ludowej,  Pieśni Religijno-Ludowej, Jesiennych Przeglądach Twórczości Artystycznej Seniorów czy organizowanych właśnie w Okopach Powiatowych Festiwalach Piosenki Strażackiej.
Od chwili powstania zespół uświetniał ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, strażackie, seniorskie i religijne.
W roku 2009, w roku  jubileuszu 35-lecia istnienia zespołu „Okopianki” otrzymały w uznaniu wybitnych zasług za dotychczasową działalność Złotą Odznakę Honorową od Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku. Kierownikiem zespołu była przez wiele lat jego założycielka, Ś.P. Józefa Albiniak, a następnie Regina Andrearczyk. Obecnie zespół zawiesił działalność.

Subskybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook